Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států

Musí být splněny tyto požadavky:
1. pas
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. očkování proti vzteklině

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto nečlenských evropských států:
Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán
Finsko a Kypr stanovili jako další podmínku ošetření proti echinokokóze a klíšťatům. Finsko a Itálie nedovolují přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území.

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.