Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

Musí být splněny tyto požadavky:
1. pas
2. identifikace zvířete mikročipem
3. očkování proti vzteklině
4. sérologické vyšetření na vzteklinu
5. ošetření proti echinokokóze
6. ošetření proti klíšťatům

Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.
Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.
Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.