Otrava granulemi proti plžům

Máme jednu nemilou zkušenost s otravou u Ričího, kdy měl teprve 3 měsíce věku.

Jak to vzniklo?
Na zahradě bylo ono léto plno plžů a tak granule proti plžům jsou nejúčinnější zbraní. První balení od nejmenované firmy, které bylo vypotřebováno, uvádělo na obalu, že je neškodné pro domácí zvířata. Plžů pořád hodně a tak se koupilo druhé balení granulí proti plžům, ale už od jiné firmy. Nenapadlo nás znovu zkontrolovat na obalu nebezpečí granulí, když ty první byly bez problémů. Myslel jsem, že účinná látka v granulích je jenom jedna, stále stejná, jen výrobce je jiný. Bohužel tomu tak nebylo. Po rozsypání granulí na zahradě si Riči dal pár granulek na chuť. Asi po 5 minutách začal mít příznaky otravy. Ihned jsem volal veterináři, že tam k němu vezu otrávenou čivavu granulemi.

Na veterině mu byla ihned stříknuta do krku tekutina, která vyvolala dráždění žaludku s následným zvracením. Po té dostal injekci a šel hned na infuzi. Po celou dobu jsem byl s ním. Byla to těžká chvíle, když jsem měl Ričana téměř jen jedné dlani ruky (3 měsíční štěně) a napojenou hadičku do drobné malé přední packy. Jeho tělo bylo téměř bezvládné a bojovalo o život. Asi po půl hodině na infuzi začal Riči pomalu reagovat. V ten okamžik jsem i slzu upustil radostí, že to přežije, když začal reagovat. Po celou dobu jsem ho hladil a povídal si s ním. Určitě věděl, že jsem s ním celou dobu. Když infuze dokapala, tak byl ještě jednou prohlédnut veterinářem a jeli jsme domů. Druhý den šel ještě jednou na infuzi. Po týdnu jsem mu nechal udělat kontrolní odběr krve, zda otrava nezasáhla některý vnitřní orgán. Výsledek ukázal, že je v pořádku.

Díky naší pohotové reakci byl Ričan zachráněn. U otrav záleží vždy na čase, jak vyhledáte rychle veterináře. Je to boj s časem. Kdybych přijel na veterinu až třeba o hodinu déle, tak naděje na přežití už je minimální. Dávejte si tedy doma pozor na možnost otravy! My už jsme ponaučený!